nagore abogados


                                                       damos opciones, buscamos alternativas

 
 

 

Gure lan esparruak

 

Negozio zuzenbidea

Elkarte eta sozietateen sorrera eta kudeaketa (aitorpenak eta likidazioak),  jardunbide kolektiboak, (berreskurapenak, soziezate-likidazioak  ) fusioak, eskuratzeak.

 

Lan zuzenbidea

Lan kontratuak: kontratu-loturak, plantilla berregituratze , kontratuzko erantzukizuna, lan kontratuen eraginkortasunik eza, kontratu bidezko oinordetza,  kaleratzeak, lan baldintzen aldaketak.  Bitartekaritza serbitzuak.

 

Merkataritza kontratazioa: herrikoa eta nazio artekoa

Aeroespaziala kontratuak,  itsas-eraikuntza, agentzia-kontratuak, banaketarako kontratuak.

 

Eraikinen eta eraikuntzaren zuzenbidea

Eraikuntzeko erantzukizuna, etxebizitzen sustapena, eraikitzaileen erantzukizuna, hirigintza eta ingurumen zuzenbidea, ondare erantzukizuna, lizentziak.

 

Etxebizitza eta jabegoa: alokairuak, kontratuak, aseguruak, erantzukizunak, jabeen erkidegoak,...

 

Europako zuzenbidea

Lehia zuzenbidea, lehia desleala, atzerri lehia.

 

Aseguruen zuzenbidea

Aseguruetxeen aurkako errekurtsoak eta erantzukizun zibila.

 

Irlanda eta Erresuma Batuko Zuzenbidea

Aurrean esandakoaz gain, beste herrietako abokatuekin mantzentzen ditugun erlazioak direla  medio bai inpostu eta zergen aholkularitza lanak bete  ditzakegu.